Δελτίο Τύπου Αθήνα 5 Ιουλίου 2017 Debrecen

ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
http://ekfeaigaleo.mysch.gr

Αθήνα, 5 Ιουλίου 2017

∆ΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

"∆ιεθνής επιτυχία Ελλήνων καθηγητών Φυσικών Επιστηµών"

Οµάδα Ελλήνων εκπαιδευτικών κέρδισε βραβεία και διακρίσεις στο 10ο Πανευρωπαϊκό φεστιβάλ «Οι Φυσικές Επιστήµες στο Προσκήνιο» (Science on Stage), που έγινε στο συνεδριακό κέντρο Kölcsey στο Debrecen της Ουγγαρίας, από τις 29 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου 2017. Την Ελληνική αποστολή αποτελούσαν οι βραβευθέντες εκπαιδευτικοί των «9ων Πανελληνίων Αγώνων Κατασκευών και Πειραµάτων Φυσικών Επιστηµών», που πραγµατοποιήθηκαν στις 11 και 12 Νοεµβρίου 2016, στο Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω, και ήταν:

1.   Ορφανάκης Μιχάλης, φυσικός, Γενικό Λύκειο Μακρύ Γιαλού, Ιεράπετρα, Κρήτης,

2.   Νούσης  Βασίλειος,  φυσικός,  Υπεύθυνος  του  Εργαστηριακού  Κέντρου  Φυσικών Επιστηµών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Θεσπρωτίας,

3.   Παρισοπούλου Ευαγγελία, χηµικός, Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη, Θεσσαλονίκη,

4.   Πετούσης Χρήστος, φυσικός, 6ο  Γυµνάσιο Κατερίνης,

5.   Πούτος Πέτρος, ηλεκτρολόγος και ηλεκτρονικός ΤΕΙ, 1ο ΕΠΑ.Λ. Σαλαµίνας,

6.   Τσουτσουδάκης     Αστρινός,     φυσικός,     Γενικό     Λύκειο     Γαζίου     «∆οµήνικος Θεοτοκόπουλος», Ηράκλειο, Κρήτης,

7.   Μαργαρίτης Αντώνιος, χηµικός, Πρότυπο Πειραµατικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Κρήτης

8.   Μαράκης  Γεώργιος,  φυσικός,  Πρότυπο  Πειραµατικό  Γενικό  Λύκειο  Ηρακλείου Κρήτης

9.   Βίλλιας Γεώργιος, βιολόγος, Πρότυπο Γενικό Λύκειο Βαρβακείου Σχολής και

10. Τσιτοπούλου  –  Χριστοδουλίδη  Ευγενία,  φυσικός,  Υπεύθυνη  του  Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστηµών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Αιγάλεω, Συντονίστρια της Ελληνικής Συντονιστικής Επιτροπής του προγράµµατος «Οι Φυσικές Επιστήµες στο Προσκήνιο» και αρχηγός της Ελληνικής αποστολής.

Τα φεστιβάλ είναι η κεντρική εκδήλωση του προγράµµατος «Οι Φυσικές Επιστήµες στο Προσκήνιο» (Science on Stage) και   πραγµατοποιούνται κάθε δύο χρόνια. Το Science on Stage ξεκίνησε το 2000 (αρχικά ως «Physics on Stage» και αργότερα ως «Science on Stage») ως εκπαιδευτική πρωτοβουλία που χρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το 2007 η πρωτοβουλία συνεχίζεται από µία οµάδα Ευρωπαίων εκπαιδευτικών που ίδρυσαν το «Science on Stage», επιστηµονικό σωµατείο µη κερδοκοπικό µε έδρα το Βερολίνο, που υπόκειται στον Γερµανικό νόµο, έχει παραρτήµατα σε 30 Ευρωπαïκές  χώρες και ένα δίκτυο 100000 STEM εκπαιδευτικών στις 30* αυτές χώρες. Υπεύθυνη του Ελληνικού τµήµατος, και ιδρυτικό µέλος του Science on Stage, είναι η κα. Ευγενία Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη, υπεύθυνη του Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω.

Με τα διεθνή φεστιβάλ, το «Science on Stage» υποστηρίζει την επαγγελµατική εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Ο γενικός στόχος είναι η αντιµετώπιση του επιστηµονικού αλφαβητισµού, η προσέλκυση περισσότερων σπουδαστών στις Θετικές Επιστήµες, την Τεχνολογία, την Μηχανική και την Πληροφορική και η βελτίωση της διδασκαλίας συνδέοντας εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που επεξεργάζονται και παρουσιάζουν πρωτότυπες ιδέες, νέες µεθόδους διδασκαλίας και πειραµατικές κατασκευές που αναζωογονούν τα µαθήµατα των Φυσικών Επιστηµών στα σχολεία (ανεξαρτήτως αναλυτικών προγραµµάτων των συµµετεχόντων χωρών) και αναδεικνύουν την άµεση σύνδεσή τους µε την καθηµερινή µας ζωή.

Στο Πανευρωπαϊκό Φεστιβάλ, που φέτος είχε θέµα «Inventing the future of science education» («Εφευρίσκοντας το µέλλον στην εκπαίδευση των Φυσικών Επιστηµών»), οι Έλληνες εκπαιδευτικοί συµµετείχαν, µαζί µε 400 συναδέλφους τους από 32 άλλες χώρες*, σε σεµινάρια, workshops και επιδείξεις των κατασκευών τους. Οι εργασίες µε θέµα:

1.  «Οπτικός  Αξονικός  Τοµογράφος  µε LEGO – Αξονική  Τοµογραφία  σε Gummy Bears» του Ορφανάκη Μιχάλη κέρδισε το Βραβείο στην κατηγορία «Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση των Φυσικών Επιστηµών» (ICT in Science Education) που διαγωνίσθηκε. Ο συνολικός αριθµός των εργασιών που διαγωνίστηκαν σε αυτή την κατηγορία ήταν 29.

2.  «Κατασκευή   Ροµποτικού   Φωτοβολταϊκού    Ανιχνευτή, (Tracker) µε Μερική Προσοµοίωση   της Κίνησης  της Γης», οµαδική εργασία µε εκπρόσωπο τον Πούτο Πέτρο κέρδισε  το Βραβείο του «Απαιτητικότερου και καινοτόµου πειράµατος» (Demanding and innovation experiment) του φεστιβάλ από τις 233 συνολικά εργασίες που παρουσιάσθηκαν.

Επελέγησαν  από  την  ∆ιεθνή  Επιτροπή  του  προγράµµατος  και  παρουσιάσθηκαν  στα Highlights (σε ολοµέλεια):

1.  «Το Oπτικό Σύστηµα  του Ψαριού και η Υποβρύχια  Οραση του Ανθρώπου», των Μαργαρίτη Αντωνίου και Μαράκη Γεωργίου (1η ηµέρα) και

2.  «Οπτικός  Αξονικός  Τοµογράφος  µε LEGO – Αξονική  Τοµογραφία  σε GummyBears» του Ορφανάκη Μιχάλη (2η ηµέρα)

Επίσης όλες οι εργασίες των Ελλήνων εκπαιδευτικών προσκλήθηκαν να παρουσιασθούν στους εκπαιδευτικούς της Κύπρου, του Βελγίου, της Γερµανίας, της Ισλανδίας, της Ιταλίας, της Λετονίας, της Ουγγαρίας, της Ουκρανίας, της Πορτογαλίας και της Σουηδίας. Ελληνικές εργασίες παρουσιάσθηκαν από την Ουγγρική τηλεόραση και από την τηλεόραση της Ταϋλάνδης.

Έως σήµερα, η Ελλάδα έχει βραβευτεί στις επτά από τις εννέα διοργανώσεις του προγράµµατος που συµµετείχε.

Φωτογραφίες από το φεστιβάλ είναι ανηρτηµένες στην διεύθυνση: http://sons2017.eu/news/ και βίντεο των εργασιών στην διεύθυνση: https://www.youtube.com/user/ScienceonStageEurope/videos

Την επίσηµη έναρξη του φεστιβάλ έκανε ο Υπουργός Παιδείας της Ουγγαρίας Lászlò Palkovics, ο Interim Director του European Institute of Innovation and Technology Martin Kern, εκ µέρους του Tibor Navracsics, Ευρωπαίου Επίτροπου για την   Εκπαίδευση, τον Πολιτισµό, την Νεολαία και τον Αθλητισµό, ο Καθηγητής Zoltán Szilvássy, Πρύτανης του University of Debrecen και ο Lászlò Papp, ∆ήµαρχος του Debrecen. Το Φεστιβάλ επισκέφθηκαν 600 εκπαιδευτικοί από όλη την Ευρώπη.

Το επόµενο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ θα γίνει το 2019 στο Cascais (Πορτογαλία).

Οι Έλληνες καθηγητές Φυσικών Επιστηµών, και συνακόλουθα οι µαθητές των σχολείων µας, θα είχαν πολλά να ωφεληθούν από την εµπειρία  µας, το εκπαιδευτικό υλικό και τις προτάσεις για εκπαιδευτικές ανταλλαγές εκπαιδευτικών και µαθητών που µεταφέρουµε, τα οποία θα προσπαθήσουµε να διαδώσουµε µε όλους τους πρόσφορους τρόπους: σε συνέδρια, ηµερίδες και άρθρα σε εκπαιδευτικά περιοδικά. Σε αυτή µας την προσπάθεια, ευελπιστούµε ότι θα εξακολουθήσουµε να έχουµε την αρωγή και την ενθάρυνση του Υπουργείου Παιδείας, όπως συνέβη έως σήµερα.

Η αρχηγός της Ελληνικής αποστολής

Ευγενία Τσιτοπούλου – Χριστοδουλίδη
Υπεύθυνη της Ελληνικής Συντονιστικής Επιτροπής του προγράµµατος,
Υπεύθυνη Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστηµών Αιγάλεω

Τηλ.: 2105441533 και 6977653558 e-mail: etsitop[a]otenet.gr

http://ekfeaigaleo.mysch.gr,  www.science-on-stage.eu, http://sons2017.eu, www.science-on-stage.eu/festival2017

---------------------------
*Στο  πρόγραµµα συµµετέχουν οι  εξής  χώρες:  Αίγυπτος,  Αυστρία,  Βέλγιο,  Βουλγαρία, Γαλλία,  Γερµανία,  Γεωργία,  ∆ανία,   Ελβετία,  Ελλάδα,  Ηνωµένο  Βασίλειο,  Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουµανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία, Τσεχία, Φιλανδία και ο Καναδάς.
---------------------------------

Το δελτίο τύπου σε pdf

Η Ελληνική αποστολή στο Debrecen